Skip to main content

Dustex

Dustex är baserat på lignin, naturens eget bindemedel, som binder samman träfibrerna i granar. Dustex säkerställer en effektiv och miljövänlig bindning av grus och damm på grusvägar, samt minskar dammproblem och ökar trafiksäkerheten, samtidigt som vägens yta stärks. Med en jämn tillförsel av Dustex under flera år får du en solid väg med stabil beläggning – även på djupet. På så vis reduceras tjällyftningsproblem till ett minimum. Genom att binda dammet får vi en grusväg som kräver mindre underhåll, ger bättre vägekonomi och reducerar dammproblem.