Skip to main content

Med Dustex väljer du miljön

Dustex är baserat på lignin, naturens eget bindemedel, som binder samman träfibrerna i granar. Dustex säkerställer en effektiv och miljövänlig bindning av grus och damm på grusvägar, samt minskar dammproblem och ökar trafiksäkerheten, samtidigt som vägens yta stärks.

Med en jämn tillförsel av Dustex under flera år får du en solid väg med stabil beläggning – även på djupet. På så vis reduceras tjällyftningsproblem till ett minimum.

Undersökningar visar att man både sparar tid och pengar genom att välja miljövinnaren Dustex! Erfarenheten visar att Dustex ger mindre grusförlust, mindre behov för efterhyvling, mindre skador och högre lastkapacitet. Sammantaget ger Dustex helt enkelt ett mer varaktigt resultat. Istället för att behöva upprepa behandlingen efter en kort tid kan underhållsresurser användas på enskilda delar vid behov. Slutresultatet är en bättre väg med högre standard – vilket också minskar belastningen på naturen. Det är det man brukar kalla en win-win-situation!